• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
  • 032-347558
  • [email protected]
  • บริษัท พี.เอส.ดี.คอนกรีต จำกัด

    บริษัท พี.เอส.ดี.คอนกรีต จำกัด

    บริษัท พี.เอส.ดี.คอนกรีต จำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผู้จำหน่ายและให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งมีมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้การรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม