• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด

  ชื่อโครงการจังหวัดมูลค่างาน
  ถนนAC. สายหลังวัดบางตะคอยสมุทรสาคร3,564,000.00
  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางยี่ออง หมู่ที่ 7สมุทรสาคร1,588,000.00
  ถนนผิวทางหินคลุก ม.2สมุทรสาคร1,800,000.00
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 18 ไร่ ข้างบ้านไม้แดงราชบุรี1,402,904.82
  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ย่านซื่อ ม.9สมุทรสาคร2,409,000.00
  ถนนคสล. สายลัดคลองประมง ม.4สมุทรสาคร5,050,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.หนองหลวงราชบุรี2,940,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหลังวัดธรรมฯ ม.11สมุทรสาคร4,486,000.00
  งานต่อเติมแอสฟัลท์ฯ ซ.ต้นตาล ม.8ราชบุรี969,000.00
  งาน Recycling ถนนลาดยางพิจิตร3,784,000.00
  ก่อสร้างลานจอดรถ ร้านอาคารอัลปาก้า หัวหินประจวบคีรีขันธ์2,894,031.33
  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายธารน้ำใจรังสรรค์ ม.1สมุทรสาคร4,556,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกบ.ไร่โคก เพรชพลังเพชรบุรี6,850,900.00
  ปรับปรุงลาดยางแบบผิวทางเรียบCAPE SEALราชบุรี4,000,000.00
  สายห้วยม่วง-หนองตาดั้ง ม.3- 6 ตำบลตะนาวศรี
  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์สายเลียบคลองสีมาพาสวัสด์สมุทรสาคร17,344,000.00
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4ชุมพร1,469,006.72
  บ้านดวงดี อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) -ชุมพร2,332,071.42
  หาดทรายรี (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) -ชุมพร2,327,698.68
  หาดทรายรี (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) -ชุมพร2,269,788.36
  หาดทรายรี (ตอนที่ 3) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001ชุมพร2,348,450.06
  ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001ชุมพร2,387,745.50
  ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement in-place Reclicling )ชุมพร2,079,131.00
  สายชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองส้ม จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 -ชุมพร1,475,487.45
  รพ.มาบอำมฤต อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 -ชุมพร2,045,792.01
  บ้านร้านตัดผม อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
  โครงการบูรณะถนนลาดยางสายคลองพร 1ชุมพร1,962,813.90
  ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย 1, 6, 9ราชบุรี1,599,000.00
  ก่อสร้างถนน AC บ.ห้วยท่าช้าง เพรชพลังเพชรบุรี6,849,500.00
  ก่อสร้างถนน AC บริเวณคลองน้อยถึงคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะสมุทรสาคร3,222,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล.ซ.พรหมอุทิศ ม.3สมุทรสาคร2,342,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร484,000.00
  ก่อสร้างถนน AC ซ.เพรชรัตน์ ม.4 ต.บ้านคลองสวนสมุทรปราการ6,000,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย สค.2005 ทล. 35 - บ้านรางจันทร์สมุทรสาคร463,000.00
  เสริมผิว AC สาย สค.4012 ทล. 3403 - บ้านโรงเข้ (ตอนที่ 1) อ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร597,800.00
  ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง รบ 2052 สายบ้านเขาแร้ง - บ้านหนองกลางนา ต.เขาแร้งราชบุรี1,850,000.00
  ปรับปรุงถนน AC สายเหมือนตายัง - ดอนโบสถ์ หมู่ที่ 10.ราชบุรี590,000.00
  ปรับปรุงถนน AC สายซอยวังสุขสมุทรสงคราม1,300,000.00
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาขุนสมุทรสงคราม850,000.00
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาหลวง หมู่ที่ 7,8สมุทรสงคราม1,254,000.00
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.เกาะสมุทรสาคร1,723,000.00
  ก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนเถ้าแก่หอย)สมุทรสาคร1,474,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านพันท้ายนรสิงห์ (ช่วงที่ 1 ,2,3,4)สมุทรสาคร3,755,000.00
  ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต (บริเวณบ้านตาไฟ - คลองแทน)สมุทรปราการ2,960,000.00
  ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.แหลมใหญ่สมุทรสงคราม1,870,000.00
  ก่อสร้างถนน AC หมุ่ที่ 1 ต.วัดยางงามราชบุรี1,000,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาดิน - หนองโป่งราชบุรี4,490,000.00
  ก่อสร้างถนน AC ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7สมุทราคร4,876,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยางเลียบคลองดอนโฆสมุทรสาคร1,892,000.00
  รางระบายน้ำ คสล. แบบปิด สาย รบ.4068 ทล. 3087 - น้ำตกเก้าชั้นราชบุรี1,800,000.00
  ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลานอเนกประสงค์สมุทรสาคร440,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 – บ้านมาบอำมฤตประจวบคีรีขันธ์7,120,000.00
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.รางจันทร์สมุทรสาคร9,250,000.00
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สค.4011 ทล.3097 - บ้านกระทุ่มแบนสมุทรสาคร6,666,544.07
  เสริมผิว AC คอนกรีต ถนนสายเลียบคอลสี่วาพาสวัสดิ์(ระยะที่ 2)สมุทรสาคร4,800,000.00
  ปรับปรุงผิวถนนโครงการฮั่งซิว ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาครสมุทรสาคร1,848,000.00
  ซ่อมผิวจราจรถนนและทางเชื่อมสายสาครบุรี หมู่ 4, 7 ต.ท่าจีนสมุทรสาคร1,550,000.00
  ลาดยางลานเอนกประสงค์ AC คอนกรีต หมู่ 1, 4, 7 อบต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร1,950,000.00
  ปรับปรุงถนนสาย ปข.5062 - น้ำตกป่าละอูประจวบคีรีขันธ์4,450,000.00
  ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทล. 4 ตอน ควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพังสมุทรสงคราม3,400,000.00
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243(กม.5+317) - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ6,550,000.00
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (สายโป่งสะเดา)เพชรบุรี2,500,000.00
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2055-บ้านคลองกกสมุทรสงคราม2,961,800.00
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บ้านท่าคาสมุทรสงคราม5,250,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมโนรา-บ้านคลองปังปืนสมุทรสงคราม5,300,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) บริเวณเคหะชุมชนมหาชัยสมุทรสาคร307,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) ซอยโรงหล่อพระสมุทรสาคร204,000.00
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.325-บ้านจอมปลวกสมุทรสงคราม4,484,000.00
  ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+588(ฝั่งขวา)ราชบุรี2,240,000.00
  ก่อสร้าง AC คอนกรีต แยก ทช.พบ.1015 - บ.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อยเพชรบุรี9,690,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลองสมุทรสาคร1,882,000.00
  ก่อสร้างถนนชุมชนแยกทางรถไฟ (ซอยปลาเค็ม)สมุทรสาคร780,000.00
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหนองตาเล็ก - รางเสน่ห์ราชบุรี980,000.00
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3(ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาคร10,233,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันตก)สมุทรสาคร600,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหมู่เพชรสมุทรสาคร1,230,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนอ้อมคลองแพ้วเข้าชุมชนสะแกเทศสมุทรสาคร730,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนสุขสันต์พัฒนาไปทางคลองแพ้วสมุทรสาคร650,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 1สมุทรสาคร1,240,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรสงคราม40,310,000.00
  เสริมผิวจราจรAc สายเศรษฐกิจ1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิทสมุทรสาคร11,050,000.00
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC ถนนสายบ้านบางใหญ่ - บ้านกระดังงาสมุทรสงคราม4,370,000.00
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ถนนสายวัดป่ามหาไชยสมุทรสาคร495,000.00
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข ม.7สมุทรสาคร495,000.00
  ทล.3344 ตอนอุดมสุข - สมุทรปราการกรุงเทพมหานคร8,344,725.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง Para Ac สายบ้านวังแดงเพชรบุรี1,200,000.00
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ ม.2 ต.บ้านเกาะสมุทรสาคร11,000,000.00
  ปรับปรุงผิ วจราจร AC ถนนสายบ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 5สมุทรสงคราม5,480,000.00
  ก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวAC พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กเพชรบุรี10,250,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4เพชรบุรี349,998.00
  ปรับปรุงถนนพารา AC (เขาชะงุ้ม)ราชบุรี3,890,000.00
  เสริมผิวจราจรAc ถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน)สมุทรสาคร6,840,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4004 แยก ทล.3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรีราชบุรี3,870,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรี3,880,000.00
  ซ่อมผิวจราจร AC จากบริเวณบ้านนายเฉียบ อึ่งไพร ถึงบริเวณแยกประปาหมู่ที่ 9ราชบุรี740,000.00
  ติดตั้ง Guard Rail เลียบคลองหัวตะเข้ ม.3สมุทรสาคร99,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงคราม7,280,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ถึงเขตชลประทานเพชรบุรี387,500.00
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3087 - บ.หนองครึม อ.จอมบึงราชบุรี6,280,000.00
  ปรับปรุง ทล.3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อสมุทรสงคราม11,000,000.00
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายซอยสามัคคีเนรมิต ม.10สมุทรสงคราม1,900,000.00
  ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองยี่สารเก่าสมุทรสงคราม4,600,000.00
  ลาดยางแอสฟัลท์ ม.3 บ้านนายวิรัช นุชจิดสมุทรสาคร710,000.00
  ยกระดับผิวจราจร ซอยวัดเสาธงนอก ม.6สมุทรปราการ930,000.00
  ปรับปรุงถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 7สมุทรสาคร800,000.00
  ปรับปรุงยกผิวจราจรซอยสมบูรณ์พัฒนาสมุทรสาคร505,000.00
  ปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 1สมุทรสาคร1,200,000.00
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4004 แยก ทล.3093 - บ้านปากน้ำสมุทรสงคราม4,180,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC แยก ทล.3510 (กม.ที่ 15.000) - บ้านหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี5,192,000.00
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.2003 แยก ทล.35- เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม4,280,000.00
  วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENTกาญจนบุรี2,427,600.00
  ปรับปรุงขยายผิวจราจร AC สายพงสวาย - บางป่าราชบุรี1,280,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายรวมไทย - ย่านซื่อ ม.7,9ประจวบคีรีขันธ์5,480,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพิมพ์-บ้านสวนหลวง4สมุทรสงคราม7,000,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล. สายโกดังแสงฟ้า หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการ8,390,000.00
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ประจวบคีรีขันธ์6,160,905.00
  ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลึกสมุทรสงคราม2,100,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายสิงห์ชัยสมุทรสาคร6,741,000.00
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนปากท่อ - สระพังสมุทรสงคราม5,453,736.00
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อสมุทรสงคราม5,558,729.00
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC สายบ้านคลองช่อง ม.5สมุทรสงคราม700,000.00
  จ้างเหมาเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าสมุทรสงคราม840,000.00
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรี5,552,850.00
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนางสาวน้ำทิพย์ พงษ์สวัสดิ์สมุทรสงคราม300,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรี3,318,400.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5027 แยก ทล.สค.2006 - บ้านยกกระบัตรสมุทรสาคร3,828,661.00
  บูรณะทางผิวคอนกรีต ทล.3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาครสมุทรสาคร6,523,400.00
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายยกกระบัตร - หลักสี่ (ซอย 8)สมุทรสาคร700,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายถนนนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการ18,160,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4013 แยก ทล.3206 - บ้านทุ่งหลวงเพชรบุรี3,217,950.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4041 แยก ทล.3206 - บ้านเขาลูกช้างเพชรบุรี3,481,300.00
  บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3206 ตอนปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิงสมุทรสงคราม9,355,000.00
  จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2559สุราษฎร์ธานี815,900.00
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1กรุงเทพฯ5,641,560.00
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2กรุงเทพ5,922,150.00
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล.สาธารณประโยชน์ ซอยรามัญอุดม(ริมถนนสุชัยซอย 9)สมุทรสาคร3,280,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการ7,200,000.00
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรี2,272,693.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4044 แยก ทล.3273 - บ้านหนองขามราชบุรี1,744,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4024 แยก ทล.3291 - บ้านหนองมะค่าราชบุรี1,844,000.00
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4013 แยก ทล.3093 - บ้านคุ้งกระถินสมุทรสงคราม2,194,661.30
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4018 แยก ทล.3343 - ถ้ำละว้ากาญจนบุรี1,745,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.3087 แยก ทล.323 - บ้านห้วยเสือกาญจนบุรี1,745,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พบ.4036 แยก ทล.3187 - บ้านดอนบ้านใหม่เพชรบุรี21,990,000.00
  ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ 90 - คลองสวนสมุทรปราการ7,825,000.00
  ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแก ม.10เพชรบุรี4,890,000.00
  เสริมผิวทาง AC สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.4เพชรบุรี1,480,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7สมุทรสาคร5,380,000.00
  ซ่อมสร้างผิว Acสาย สส.2014 แยก ทล.35 - บ้านมอบลัดราชบุรี2,699,375.30
  ซ่อมสร้างถนน AC สายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรังเพชรบุรี4,280,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5052 แยก ทล.สค.2006 - บ้านหนองสองห้องสมุทรสาคร7,990,000.00
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1 (นครชัย)กรุงเทพฯ6,710,240.00
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2 (นครชัย)กรุงเทพฯ7,031,200.00
  ซ่อมแซมถนน AC สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้ากรุงเทพฯ9,901,500.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา สาย พบ.1031 แยก ทล.4 - บ้าอู่ตะเภาเพชรบุรี9,892,000.00
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองปรือ)"11,327,900.00
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านบางปูแลนด์สมุทรปราการ1,790,000.00
  ยกระดับผิวจราจร ถนนไทยประกันสายเมน1สมุทรปราการ7,620,000.00
  บูรณะผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านรางจันทร์สมุทรสาคร6,998,000.00
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรี2,272,693.00
  ซื้อดินธรรมดาราชบุรี392,741.36
  ซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.เพชรบุรี1,596,112.00
  ซ่อมแซมถนน Ac สายเพชรเกษม - เขานาค ม.1เพชรบุรี3,280,000.00
  ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปู (หนา 5 ซม) จำนวน 1 รายการเพชรบุรี596,800.00
  ปรับปรุงถนนลาดยาง AC คลองลำห้วยโรง บ้านนายสนม ม.6 - ม.7"1,680,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สค.2006 แยก ทล.35 - บ้านลาดใหญ่สมุทรสงคราม4,690,000.00
  เสริมผิว AC สายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่2)"9,640,000.00
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบรีไซกิ้ง สายเพชรเกษม - บ้านหนองกะพ้อเพชรบุรี1,999,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีเพชรบุรี800,001.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานี7,967,331.00
  ก่อสร้างถนน AC สายแยก ทช.พบ.1015 - บ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรี11,095,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.6043 น้ำตกเอรวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกาญจนบุรี5,887,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4062 แยก ทล.3086 - บ้านหนองกร่างกาญจนบุรี2,920,000.00
  ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รบ.3012 แยก ทล.323 - บ้านห้วยกระบอกราชบุรี17,800,000.00
  ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย กจ.4024 แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อนกาญจนบุรี2,318,500.00
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย กจ.3021 แยก ทล.323 - บ้านท่ากระทิกาญจนบุรี5,192,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.3007 แยก ทล.375 - บ้านเจ็ดริ้วสมุทรสาคร7,495,000.00
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง ทล.323 ตอนหนองตะแครง - ลูกแกราชบุรี3,094,000.00
  ตีเส้นจราจรถนนภายในเขต อบต.โคกขาม โดยตีเส้นจราจรถนนสมุทรสาคร1,190,000.00
  บูรณะผิวทางผิวแอสฟัลต์ ทล.9 ตอนพระประแดง - บางแคกรุงเทพ9,875,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 1 ต.หนองตากยากาญจนบุรี1,265,000.00
  เสริมผิว AC ถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ ม.5,6 ต.ดอนไก่ดีสมุทรสาคร6,770,000.00
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรัพย์บุญชัยและทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้างสมุทรปราการ2,770,000.00
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ2,005,000.00
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดและบดทับผิว จำนวน 1 รายการกาญจนบุรี1,984,500.00
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย1 ม.8สมุทรปราการ6,000,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 11 ต.หนองตากยากาญจนบุรี1,725,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองชลประทาน 22 ซ้ายเพชรบุรี4,979,750.00
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - บ้านห้วยโสก"3,350,000.00
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่"3,170,000.00
  เสริมผิว AC ซอยวิรุณราษฎร์ ต.อ้อมน้อยสมุทรสาคร5,794,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกถนนจำรัสพัฒนาเชื่อมถนนสายถนนสมเด็จย่า ม.5สมุทรสาคร1,870,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ8,292,000.00
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า - เขาช่องพรานราชบุรี9,696,000.00
  ยกระดับผิวจราจร สายเสาธง - บัวโรย - มอเตอร์เวย์สมุทรปราการ5,480,000.00
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางคนที - บ้านตาหลวงสมุทรสงคราม5,320,000.00
  ซื้อแผ่นราวเหล็กลูกฟูกและป้ายจราจรต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการกาญจนบุรี5,397,570.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC บ้านเขาลูกช้าง"4,975,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4008 แยก ทล.3088 - อำเภอปากท่อ"4,975,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8สมุทรสาคร3,480,000.00
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์กาญจนบุรี13,093,115.00
  ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว AC สายบ้านท้ายหาด - บ้านบางเรือสมุทรสงคราม2,560,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ซอยหมู่บ้านทรัพย์นคร"3,195,000.00
  ปรับปรุงถนนผิว คสล. สายบ้านคลองขุดเจ๊ก"3,360,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายมงคลพิพัฒน์ ม.1 ต.หนองบัว"2,495,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาคร1,249,000.00
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแป๊ะกง - วัดนางสาว ม.7สมุทรสาคร10,260,000.00
  ซ่อมแซม ทล.3414 (ถนนพุทธมณฑลสาย 5)"2,437,380.00
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สาธารณประโยชน์ ม.6 ซอยรามัญอุดมสมุทรสาคร2,880,000.00
  ซ่อมสร้างถนน AC สยบางแขม (เพชรเกษม) - ดอนเสาเกียดนครปฐม44,950,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง – หนองน้ำใสราชบุรี9,158,000.00
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร8,053,488.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสำโรง – สำนักมะเขือราชบุรี1,480,000.00
  ปรับปรุงถนน AC ม.12 (ซอยอุดมสุข)สมุทรสงคราม4,649,109.00
  งานซ่อมแซมถนนลาด่ยางถนนเศรษฐกิจ (ทล.3091) โครงการ TTW - EXTสมุทรสาคร47,119,200.00
  จ้างเหมาทำการปูผิวทาง AC สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน1กรุงเทพฯ22,608,650.00
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาชะงุ้มราชบุรี5,822,500.00
  ปรับปรุงถนน AC สายบ้านคลองวัว - บ้านแก้วเจริญสมุทรสงคราม4,870,000.00
  ปรับปรุงถนน สายบ้านคลองสวน - บ้านล่างสมุทรปราการ19,474,000.00
  ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง สายเขาชะงุ้มราชบุรี5,077,000.00
  ปรับปรุงถนนหน้าเรือนจำเพชรบุรี625,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร Overlay และซ่อมสร้างโดยวิธี Recycling สายปลายนา ม.1ราชบุรี3,210,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านท่าตะคร้อเพชรบุรี9,298,000.00
  ปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 3093 ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงครามสมุทรสงคราม14,985,000.00
  ปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน ม.2,7,12 ต.หินมูลนครปฐม9,500,000.00
  เสริมผิวจราจร AC สายเทศบาล 8 ต.มหาชัยสมุทรสาคร7,575,000.00
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดบดทับผิวและสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการกาญจนบุรี28,632,660.00
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง สาย 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดงสมุทรสงคราม39,949,100.00
  ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดเกาะศาลพระราชบุรี7,499,000.00
  ปรับปรุงถนน AC ม.1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงคราม4,449,495.00
  ก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรีราชบุรี71,580,000.00
  ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 กองกรุงเทพฯ549,980.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายประตูน้ำ - บ้านสะพานดำราชบุรี3,691,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สายบ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรี5,980,000.00
  ซ่อมแซมถนน AC สายซอยดงไก่ดีราชบุรี3,470,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ต.บางยอสมุทรปราการ49,952,990.00
  ปรับปรุงถนน สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรี29,520,000.00
  ปรับปรุงถนน AC สายคูขวางไทย - บางเตย ม.1ปทุมธานี9,450,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายชุมชนบ้านดอกไม้แดงสมุทรสาคร1,179,000.00
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านยางสูง - บ้านวังเงินกาญจนบุรี984,668.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายวัดบางน้ำผึ้งสมุทรปราการ490,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ม.7 บ้านหนองกระโดกเพชรบุรี760,000.00
  ก่อสร้างปูผิว AC ถนนตะเกียบหัวดอน ช่วงหน้าวัดเขาลั่นทมถึงถนนติดสวนสนประจวบคีรีขันธ์3,949,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.7 ต.หนองบัวกาญจนบุรี5,848,000.00
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10สมุทรปราการ6,080,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.2020 แยก ทล.35 - บ้านท่าจีนสมุทรสาคร7,385,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พบ 1015 แยก ทล.4 - บ้านจะโปรงเพชรบุรี3,270,000.00
  จ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร สายแบริ่ง - ท้ายบ้านสมุทรปราการ5,390,000.00
  ตีเส้นจราจรบนพื้นทางภายในตำบลในคลองบางปลากดสมุทรปราการ535,000.00
  งานสีตีเส้น สายบางปะอิน - อยุธยาพระนครศรีอยุธยา1,992,375.00
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.4088 แยก ทล.3272 - บ้านอีต่องกาญจนบุรี7,990,000.00
  งานเครื่องหมายนำทาง ทล.3414 ตอนอ้อมน้อย - ศาลายานครปฐม1,939,768.00
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 1ปราจีนบุรี23,995,304.00
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาผัด ม.4สมุทรปราการ7,140,000.00
  ปรับปรุงผิวทางเดิม ทล.3209 ตอนด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรีกาญจนบุรี9,783,312.00
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3510 ตอนพุสวรรค์ - ยางชุมเพชรบุรี12,202,594.00
  ก่อสร้าง สายชุมพร - ระนอง ตอน 3ชุมพร55,101,826.74
  ทล. 4 สายประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)ชุมพร48,537,222.80
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 13สมุทรปราการ7,890,000.00
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่สมุทรสงคราม29,800,000.00
  ปรับปรุงผิวถนน และทางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการ5,665,000.00
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ (กม.0+000)"27,798,250.00
  จ้างเหมาดำเนินการงนผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรี16,949,900.00
  กิจกรรมพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ19,400,000.00
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานสมุทรปราการ47,500,000.00
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบแม่ฮ่องสอน81,900,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 1ประจวบคีรีขันธ์8,849,000.00
  เสริมผิวถนนลาดยาง AC สายหัวสะพานเพชรบุรี920,000.00
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านทุ่งหลวงราชบุรี1,877,500.00
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านโรงหีบราชบุรี528,500.00
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านม่วงราชบุรี1,878,000.00
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรี3,825,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยางสมุทรสาคร14,495,000.00
  ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย พบ.4032 แยก ทล.3204 - บ้านทางหลวงเพชรบุรี4,840,000.00
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบแม่น้ำแม่กลอง (คุ้งพยอม)ราชบุรี748,000.00
  ปรับปรุงถนน AC สายแจ้งวัฒนะเวศ 1-5นนทบุรี5,379,000.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตกปทุมธานี4,749,000.00
  ซ่อมแซมถนน AC สายวัดพะเนียงแตก ต.มาบแคนครปฐม1,989,999.00
  งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.4 ตอนอ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1นครปฐม5,057,304.00
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)อยุทธยา723,096.00
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมูปทุมธานี13,694,998.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวาปทุมธานี11,499,999.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออกปทุมธานี9,499,999.00
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบปทุมธานี12,899,999.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.แสนสุขสกัดห้าปทุมธานี9,601,932.00
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลางปทุมธานี11,399,999.00
  ทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.3111 ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะปทุมธานี7,849,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายเลียบคลองปฏิรูป2นครปฐม2,148,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรี7,820,000.00
  ปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า (สายลวด)สมุทรปราการ36,813,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการ56,200,000.00
  ซ่อมแซมถนนในตำบลบางสีทอง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ม.2-5นนทบุรี1,680,000.00
  ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ หมู่บ้านเกล้ารัตนา ม.7นนทบุรี2,379,000.00
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)พระนครศรีอยุธยา723,096.00
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร17,689,000.00
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร7,824,580.00
  จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร9,780,000.00
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคกสมุทรสาคร8,090,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองหลวง ม.7 บ้านคลองตาขำสมุทรสาคร1,400,000.00
  ปรับปรุงถนน AC สายสาครบุรีสมุทรสาคร14,412,000.00
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรี11,736,179.00
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวกราชบุรี13,754,000.00
  บูรณะทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อ - สระพังราชบุรี13,705,678.00
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรี29,365,000.00
  ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลบริเวณถนนทรงพลราชบุรี1,960,000.00
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี21,524,450.00
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาคร11,936,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรี1,750,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรี1,890,000.00
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลา168,000,000.00
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์74,490,000.00
  ก่อสร้างลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนาประจวบคีรีขันธ์1,185,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟประจวบคีรีขันธ์1,850,000.00
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาคร11,936,000.00
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนสะพานขามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3สมุทรสาคร4,485,000.00
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตราพระนครศรีอยุธยา37,850,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรี1,750,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรี1,890,000.00
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรี3,825,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรี7,820,000.00
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรี19,398,000.00
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรี18,499,999.00
  ก่อสร้างถนน AC สาย เพชรเกษมถึงสะพานโรงเข้เพชรบุรี979,000.00
  งานปูยาง AC สายซอยอุ่นอารีย์สมุทรปราการ1,029,311.65
  งานปูยาง AC สายทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ387,475.36
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4กรุงเทพฯ8,749,000.00
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 2ปราจีนบุรี19,411,441.00
  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร AC สายบ้านหลักเมตร - คันคลอง 19สุพรรณบุรี3,849,000.00
  ก่อสร้างผิวจราจร AC ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นทพ.5,849,881.00
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสรปทุมธานี10,850,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ทล.305 - บ้านคลองห้าปทุมธานี4,850,000.00
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานี5,179,999.00
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านปลายคลองคุลัด - บ้านลาดตะวันนนทบุรี4,390,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านมอญ - หนองเหียงล่างประจวบคีรีขันธ์1,785,000.00
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC สายบ้านหนองมะกอกเพชรบุรี2,790,000.00
  ซ่อมสร้างผิวจราจร AC สายบ้านหนองโพธิ์ ม.3เพชรบุรี794,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชุมชนบ้านนายสวงศ์ ม.3สมุทรสาคร2,540,000.00
  ก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาย้อย ม.1สมุทรสาคร2,180,000.00
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านบางทองหลวง ม.13"6,314,000.00