• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด

  ชื่อโครงการจังหวัดมูลค่างาน
  ถนนAC. สายหลังวัดบางตะคอยสมุทรสาคร3564000
  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบางยี่ออง หมู่ที่ 7สมุทรสาคร1588000
  ถนนผิวทางหินคลุก ม.2สมุทรสาคร1800000
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 18 ไร่ ข้างบ้านไม้แดงราชบุรี1402904.82
  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ย่านซื่อ ม.9สมุทรสาคร2409000
  ถนนคสล. สายลัดคลองประมง ม.4 สมุทรสาคร5050000
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.หนองหลวงราชบุรี2940000
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหลังวัดธรรมฯ ม.11สมุทรสาคร4486000
  งานต่อเติมแอสฟัลท์ฯ ซ.ต้นตาล ม.8ราชบุรี969000
  งาน Recycling ถนนลาดยางพิจิตร3784000
  ก่อสร้างลานจอดรถ ร้านอาคารอัลปาก้า หัวหินประจวบคีรีขันธ์2894031.33
  ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ สายธารน้ำใจรังสรรค์ ม.1สมุทรสาคร4556000
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกบ.ไร่โคก เพรชพลังเพชรบุรี6850900
  ปรับปรุงลาดยางแบบผิวทางเรียบCAPE SEAL ราชบุรี4000000
  สายห้วยม่วง-หนองตาดั้ง ม.3- 6 ตำบลตะนาวศรี
  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์สายเลียบคลองสีมาพาสวัสด์สมุทรสาคร17344000
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1044 แยกทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร1469006.72
  บ้านดวงดี อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) - ชุมพร2332071.42
  หาดทรายรี (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) -ชุมพร2327698.68
  หาดทรายรี (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยก ทล.4098 ( กม.ที่ 0+500 ) - ชุมพร2269788.36
  หาดทรายรี (ตอนที่ 3) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 ชุมพร2348450.06
  ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4001 ชุมพร2387745.5
  ( กม.ที่7+000) - บ้านโพธิ์แบะ (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement in-place Reclicling )ชุมพร2079131
  สายชพ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองส้ม จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - ชุมพร1475487.45
  รพ.มาบอำมฤต อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ชพ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ชุมพร2045792.01
  บ้านร้านตัดผม อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร
  โครงการบูรณะถนนลาดยางสายคลองพร 1ชุมพร1962813.9
  ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย 1, 6, 9ราชบุรี1599000
  ก่อสร้างถนน AC บ.ห้วยท่าช้าง เพรชพลังเพชรบุรี6849500
  ก่อสร้างถนน AC บริเวณคลองน้อยถึงคลองแนวลิขิต หมู่ที่ 1 ต.บ้านเกาะสมุทรสาคร3222000
  ก่อสร้างถนน คสล.ซ.พรหมอุทิศ ม.3สมุทรสาคร2342000
  ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร484000
  ก่อสร้างถนน AC ซ.เพรชรัตน์ ม.4 ต.บ้านคลองสวนสมุทรปราการ6000000
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย สค.2005 ทล. 35 - บ้านรางจันทร์ สมุทรสาคร463000
  เสริมผิว AC สาย สค.4012 ทล. 3403 - บ้านโรงเข้ (ตอนที่ 1) อ.บ้านแพ้วสมุทรสาคร597800
  ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง รบ 2052 สายบ้านเขาแร้ง - บ้านหนองกลางนา ต.เขาแร้งราชบุรี1850000
  ปรับปรุงถนน AC สายเหมือนตายัง - ดอนโบสถ์ หมู่ที่ 10.ราชบุรี590000
  ปรับปรุงถนน AC สายซอยวังสุขสมุทรสงคราม1300000
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาขุนสมุทรสงคราม850000
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายศาลตาหลวง หมู่ที่ 7,8สมุทรสงคราม1254000
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.เกาะสมุทรสาคร1723000
  ก่อสร้างถนนหินคลุก (ถนนเถ้าแก่หอย) สมุทรสาคร1474000
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านพันท้ายนรสิงห์ (ช่วงที่ 1 ,2,3,4)สมุทรสาคร3755000
  ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต (บริเวณบ้านตาไฟ - คลองแทน)สมุทรปราการ2960000
  ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดปากสมุทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ต.แหลมใหญ่สมุทรสงคราม1870000
  ก่อสร้างถนน AC หมุ่ที่ 1 ต.วัดยางงามราชบุรี1000000
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาดิน - หนองโป่งราชบุรี4490000
  ก่อสร้างถนน AC ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7สมุทราคร4876000
  ปรับปรุงถนนลาดยางเลียบคลองดอนโฆ สมุทรสาคร1892000
  รางระบายน้ำ คสล. แบบปิด สาย รบ.4068 ทล. 3087 - น้ำตกเก้าชั้นราชบุรี1800000
  ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลานอเนกประสงค์สมุทรสาคร440000
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3253 – บ้านมาบอำมฤตประจวบคีรีขันธ์7120000
  จัดจ้างงานยกระดับมาตรฐานทางถนน สายแยก ทล.35 - บ.รางจันทร์สมุทรสาคร9250000
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สค.4011 ทล.3097 - บ้านกระทุ่มแบนสมุทรสาคร6666544.07
  เสริมผิว AC คอนกรีต ถนนสายเลียบคอลสี่วาพาสวัสดิ์(ระยะที่ 2) สมุทรสาคร4800000
  ปรับปรุงผิวถนนโครงการฮั่งซิว ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาครสมุทรสาคร1848000
  ซ่อมผิวจราจรถนนและทางเชื่อมสายสาครบุรี หมู่ 4, 7 ต.ท่าจีนสมุทรสาคร1550000
  ลาดยางลานเอนกประสงค์ AC คอนกรีต หมู่ 1, 4, 7 อบต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร1950000
  ปรับปรุงถนนสาย ปข.5062 - น้ำตกป่าละอูประจวบคีรีขันธ์4450000
  ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทล. 4 ตอน ควบคุม 0402 ตอน ปากท่อ - สระพังสมุทรสงคราม3400000
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243(กม.5+317) - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ6550000
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (สายโป่งสะเดา)เพชรบุรี2500000
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2055-บ้านคลองกกสมุทรสงคราม2961800
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.2006-บ้านท่าคาสมุทรสงคราม5250000
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนมโนรา-บ้านคลองปังปืนสมุทรสงคราม5300000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) บริเวณเคหะชุมชนมหาชัยสมุทรสาคร307000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC (over lay) ซอยโรงหล่อพระสมุทรสาคร204000
  เสริมผิวลาดยาง AC (พารา AC) แยกทางหลวงชนบท สค.325-บ้านจอมปลวกสมุทรสงคราม4484000
  ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.2+588(ฝั่งขวา)ราชบุรี2240000
  ก่อสร้าง AC คอนกรีต แยก ทช.พบ.1015 - บ.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อยเพชรบุรี9690000
  ปรับปรุงผิวจราจรเชื่อมทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลองสมุทรสาคร1882000
  ก่อสร้างถนนชุมชนแยกทางรถไฟ (ซอยปลาเค็ม)สมุทรสาคร780000
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหนองตาเล็ก - รางเสน่ห์ราชบุรี980000
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3(ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาคร10233000
  ก่อสร้างถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันตก)สมุทรสาคร600000
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนหมู่เพชรสมุทรสาคร1230000
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนอ้อมคลองแพ้วเข้าชุมชนสะแกเทศสมุทรสาคร730000
  ก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนสุขสันต์พัฒนาไปทางคลองแพ้วสมุทรสาคร650000
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 1สมุทรสาคร1240000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ตอนพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรสงคราม40310000
  เสริมผิวจราจรAc สายเศรษฐกิจ1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิทสมุทรสาคร11050000
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC ถนนสายบ้านบางใหญ่ - บ้านกระดังงาสมุทรสงคราม4370000
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC ถนนสายวัดป่ามหาไชยสมุทรสาคร495000
  ซ่อมแซมถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข ม.7สมุทรสาคร495000
  ทล.3344 ตอนอุดมสุข - สมุทรปราการกรุงเทพมหานคร8344725
  ซ่อมสร้างผิวทาง Para Ac สายบ้านวังแดงเพชรบุรี1200000
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรงลักษณ์ ม.2 ต.บ้านเกาะสมุทรสาคร11000000
  ปรับปรุงผิ วจราจร AC ถนนสายบ้านคลองขุดเล็ก หมู่ที่ 5สมุทรสงคราม5480000
  ก่อสร้างปรับปรุงถนนภูมิเวท ผิวAC พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กเพชรบุรี10250000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ทับคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4เพชรบุรี349998
  ปรับปรุงถนนพารา AC (เขาชะงุ้ม)ราชบุรี3890000
  เสริมผิวจราจรAc ถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน)สมุทรสาคร6840000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4004 แยก ทล.3209 - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรีราชบุรี3870000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรี3880000
  ซ่อมผิวจราจร AC จากบริเวณบ้านนายเฉียบ อึ่งไพร ถึงบริเวณแยกประปาหมู่ที่ 9ราชบุรี740000
  ติดตั้ง Guard Rail เลียบคลองหัวตะเข้ ม.3สมุทรสาคร99000
  ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงคราม7280000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ถึงเขตชลประทานเพชรบุรี387500
  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3087 - บ.หนองครึม อ.จอมบึงราชบุรี6280000
  ปรับปรุง ทล.3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ สมุทรสงคราม11000000
  ปรับปรุงถนนผิว AC สายซอยสามัคคีเนรมิต ม.10สมุทรสงคราม1900000
  ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองยี่สารเก่า สมุทรสงคราม4600000
  ลาดยางแอสฟัลท์ ม.3 บ้านนายวิรัช นุชจิดสมุทรสาคร710000
  ยกระดับผิวจราจร ซอยวัดเสาธงนอก ม.6สมุทรปราการ930000
  ปรับปรุงถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 7สมุทรสาคร800000
  ปรับปรุงยกผิวจราจรซอยสมบูรณ์พัฒนาสมุทรสาคร505000
  ปรับปรุงปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 1สมุทรสาคร1200000
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4004 แยก ทล.3093 - บ้านปากน้ำสมุทรสงคราม4180000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC แยก ทล.3510 (กม.ที่ 15.000) - บ้านหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี5192000
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.2003 แยก ทล.35- เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม4280000
  วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENTกาญจนบุรี2427600
  ปรับปรุงขยายผิวจราจร AC สายพงสวาย - บางป่าราชบุรี1280000
  ก่อสร้างถนน AC สายรวมไทย - ย่านซื่อ ม.7,9ประจวบคีรีขันธ์5480000
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพิมพ์-บ้านสวนหลวง4สมุทรสงคราม7000000
  ก่อสร้างถนน คสล. สายโกดังแสงฟ้า หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการ8390000
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ประจวบคีรีขันธ์6160905
  ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลึกสมุทรสงคราม2100000
  ก่อสร้างถนน AC สายสิงห์ชัยสมุทรสาคร6741000
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนปากท่อ - สระพังสมุทรสงคราม5453736
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อสมุทรสงคราม5558729
  ปรับปรุงถนนผิวจราจร AC สายบ้านคลองช่อง ม.5สมุทรสงคราม700000
  จ้างเหมาเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าสมุทรสงคราม840000
  จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรี5552850
  จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนางสาวน้ำทิพย์ พงษ์สวัสดิ์สมุทรสงคราม300000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4011 แยก ทล.3208 - บ้านสี่แยกหนองไผ่ราชบุรี3318400
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5027 แยก ทล.สค.2006 - บ้านยกกระบัตรสมุทรสาคร3828661
  บูรณะทางผิวคอนกรีต ทล.3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาครสมุทรสาคร6523400
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายยกกระบัตร - หลักสี่ (ซอย 8)สมุทรสาคร700000
  ก่อสร้างถนน AC สายถนนนครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ18160000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4013 แยก ทล.3206 - บ้านทุ่งหลวงเพชรบุรี3217950
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย รบ.4041 แยก ทล.3206 - บ้านเขาลูกช้างเพชรบุรี3481300
  บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล.3206 ตอนปากท่อ - ท่ายาง - โป่งกระทิงสมุทรสงคราม9355000
  จ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2559สุราษฎร์ธานี815900
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1กรุงเทพฯ5641560
  จ้างเหมาทำงานซ่อมผิว Ac ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2กรุงเทพ5922150
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล.สาธารณประโยชน์ ซอยรามัญอุดม(ริมถนนสุชัยซอย 9)สมุทรสาคร3280000
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ต.บางเสาธงสมุทรปราการ7200000
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรี2272693
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4044 แยก ทล.3273 - บ้านหนองขามราชบุรี1744000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4024 แยก ทล.3291 - บ้านหนองมะค่าราชบุรี1844000
  ซ่อมสร้างผิว AC สาย สส.4013 แยก ทล.3093 - บ้านคุ้งกระถินสมุทรสงคราม2194661.3
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4018 แยก ทล.3343 - ถ้ำละว้ากาญจนบุรี1745000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.3087 แยก ทล.323 - บ้านห้วยเสือกาญจนบุรี1745000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย พบ.4036 แยก ทล.3187 - บ้านดอนบ้านใหม่เพชรบุรี21990000
  ยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ 90 - คลองสวนสมุทรปราการ7825000
  ปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแก ม.10เพชรบุรี4890000
  เสริมผิวทาง AC สายบ้านหนองกระทุ่ม ม.4เพชรบุรี1480000
  ก่อสร้างถนนลาดยางสายเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 สมุทรสาคร5380000
  ซ่อมสร้างผิว Acสาย สส.2014 แยก ทล.35 - บ้านมอบลัดราชบุรี2699375.3
  ซ่อมสร้างถนน AC สายบ้านคีรีวงศ์ - บ้านเนินพุรังเพชรบุรี4280000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย สค.5052 แยก ทล.สค.2006 - บ้านหนองสองห้องสมุทรสาคร7990000
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน1 (นครชัย)กรุงเทพฯ6710240
  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน2 (นครชัย)กรุงเทพฯ7031200
  ซ่อมแซมถนน AC สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้ากรุงเทพฯ9901500
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา สาย พบ.1031 แยก ทล.4 - บ้าอู่ตะเภาเพชรบุรี9892000
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน AC ถนนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองปรือ)"11327900
  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านบางปูแลนด์สมุทรปราการ1790000
  ยกระดับผิวจราจร ถนนไทยประกันสายเมน1สมุทรปราการ7620000
  บูรณะผิวทางคอนกรีต ทล.35 - บ้านรางจันทร์สมุทรสาคร6998000
  ซื้อวัสดุหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการเพชรบุรี2272693
  ซื้อดินธรรมดาราชบุรี392741.36
  ซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15 - 30 ซม.เพชรบุรี1596112
  ซ่อมแซมถนน Ac สายเพชรเกษม - เขานาค ม.1เพชรบุรี3280000
  ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมปู (หนา 5 ซม) จำนวน 1 รายการเพชรบุรี596800
  ปรับปรุงถนนลาดยาง AC คลองลำห้วยโรง บ้านนายสนม ม.6 - ม.7"1680000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สค.2006 แยก ทล.35 - บ้านลาดใหญ่สมุทรสงคราม4690000
  เสริมผิว AC สายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่2)"9640000
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แบบรีไซกิ้ง สายเพชรเกษม - บ้านหนองกะพ้อเพชรบุรี1999000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีเพชรบุรี800001
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานี7967331
  ก่อสร้างถนน AC สายแยก ทช.พบ.1015 - บ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรี11095000
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.6043 น้ำตกเอรวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกาญจนบุรี5887000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย กจ.4062 แยก ทล.3086 - บ้านหนองกร่างกาญจนบุรี2920000
  ซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รบ.3012 แยก ทล.323 - บ้านห้วยกระบอกราชบุรี17800000
  ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย กจ.4024 แยก ทล.3229 - บ้านหนองลากฆ้อนกาญจนบุรี2318500
  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย กจ.3021 แยก ทล.323 - บ้านท่ากระทิกาญจนบุรี5192000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.3007 แยก ทล.375 - บ้านเจ็ดริ้วสมุทรสาคร7495000
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง ทล.323 ตอนหนองตะแครง - ลูกแกราชบุรี3094000
  ตีเส้นจราจรถนนภายในเขต อบต.โคกขาม โดยตีเส้นจราจรถนนสมุทรสาคร1190000
  บูรณะผิวทางผิวแอสฟัลต์ ทล.9 ตอนพระประแดง - บางแคกรุงเทพ9875000
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 1 ต.หนองตากยากาญจนบุรี1265000
  เสริมผิว AC ถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ ม.5,6 ต.ดอนไก่ดีสมุทรสาคร6770000
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรัพย์บุญชัยและทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้างสมุทรปราการ2770000
  ก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ2005000
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดและบดทับผิว จำนวน 1 รายการกาญจนบุรี1984500
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย ซอย1 ม.8สมุทรปราการ6000000
  ก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ที่ 11 ต.หนองตากยากาญจนบุรี1725000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองชลประทาน 22 ซ้ายเพชรบุรี4979750
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - บ้านห้วยโสก"3350000
  ซ่อมสร้างผิวจราจรพารา AC สายบ้านป่าเด็ง - สหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่"3170000
  เสริมผิว AC ซอยวิรุณราษฎร์ ต.อ้อมน้อยสมุทรสาคร5794000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกถนนจำรัสพัฒนาเชื่อมถนนสายถนนสมเด็จย่า ม.5สมุทรสาคร1870000
  ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียนสมุทรปราการ8292000
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า - เขาช่องพรานราชบุรี9696000
  ยกระดับผิวจราจร สายเสาธง - บัวโรย - มอเตอร์เวย์สมุทรปราการ5480000
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางคนที - บ้านตาหลวงสมุทรสงคราม5320000
  ซื้อแผ่นราวเหล็กลูกฟูกและป้ายจราจรต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการกาญจนบุรี5397570
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC บ้านเขาลูกช้าง"4975000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย รบ.4008 แยก ทล.3088 - อำเภอปากท่อ"4975000
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8สมุทรสาคร3480000
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์กาญจนบุรี13093115
  ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว AC สายบ้านท้ายหาด - บ้านบางเรือสมุทรสงคราม2560000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ซอยหมู่บ้านทรัพย์นคร"3195000
  ปรับปรุงถนนผิว คสล. สายบ้านคลองขุดเจ๊ก "3360000
  ก่อสร้างถนน AC สายมงคลพิพัฒน์ ม.1 ต.หนองบัว"2495000
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สายคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก)สมุทรสาคร1249000
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแป๊ะกง - วัดนางสาว ม.7สมุทรสาคร10260000
  ซ่อมแซม ทล.3414 (ถนนพุทธมณฑลสาย 5)"2437380
  ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สาธารณประโยชน์ ม.6 ซอยรามัญอุดมสมุทรสาคร2880000
  ซ่อมสร้างถนน AC สยบางแขม (เพชรเกษม) - ดอนเสาเกียดนครปฐม44950000
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง – หนองน้ำใสราชบุรี9158000
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร8053488
  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองสำโรง – สำนักมะเขือราชบุรี1480000
  ปรับปรุงถนน AC ม.12 (ซอยอุดมสุข)สมุทรสงคราม4649109
  งานซ่อมแซมถนนลาด่ยางถนนเศรษฐกิจ (ทล.3091) โครงการ TTW - EXTสมุทรสาคร47119200
  จ้างเหมาทำการปูผิวทาง AC สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน1กรุงเทพฯ22608650
  ก่อสร้างถนน AC สายเขาชะงุ้มราชบุรี5822500
  ปรับปรุงถนน AC สายบ้านคลองวัว - บ้านแก้วเจริญสมุทรสงคราม4870000
  ปรับปรุงถนน สายบ้านคลองสวน - บ้านล่างสมุทรปราการ19474000
  ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง สายเขาชะงุ้มราชบุรี5077000
  ปรับปรุงถนนหน้าเรือนจำ เพชรบุรี625000
  ปรับปรุงผิวจราจร Overlay และซ่อมสร้างโดยวิธี Recycling สายปลายนา ม.1ราชบุรี3210000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายบ้านหนองหญ้าปล้อง - บ้านท่าตะคร้อเพชรบุรี9298000
  ปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 3093 ตอน ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงครามสมุทรสงคราม14985000
  ปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน ม.2,7,12 ต.หินมูลนครปฐม9500000
  เสริมผิวจราจร AC สายเทศบาล 8 ต.มหาชัยสมุทรสาคร7575000
  ซื้อ AC พร้อมปูลาดบดทับผิวและสีตีเส้นจราจร จำนวน 3 รายการกาญจนบุรี28632660
  ปรับปรุงจุดเสี่ยง สาย 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดงสมุทรสงคราม39949100
  ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างเขื่อน บริเวณวัดเกาะศาลพระราชบุรี7499000
  ปรับปรุงถนน AC ม.1 บ้านคลองขุดเล็กสมุทรสงคราม4449495
  ก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรีราชบุรี71580000
  ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 กองกรุงเทพฯ549980
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายประตูน้ำ - บ้านสะพานดำราชบุรี3691000
  ก่อสร้างถนน AC สายบ้านห้วยท่าช้างเพชรบุรี5980000
  ซ่อมแซมถนน AC สายซอยดงไก่ดีราชบุรี3470000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ต.บางยอสมุทรปราการ49952990
  ปรับปรุงถนน สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรี29520000
  ปรับปรุงถนน AC สายคูขวางไทย - บางเตย ม.1ปทุมธานี9450000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายชุมชนบ้านดอกไม้แดงสมุทรสาคร1179000
  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง สายบ้านยางสูง - บ้านวังเงินกาญจนบุรี984668
  ปรับปรุงผิวจราจร AC สายวัดบางน้ำผึ้งสมุทรปราการ490000
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ม.7 บ้านหนองกระโดกเพชรบุรี760000
  ก่อสร้างปูผิว AC ถนนตะเกียบหัวดอน ช่วงหน้าวัดเขาลั่นทมถึงถนนติดสวนสนประจวบคีรีขันธ์3949000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.7 ต.หนองบัวกาญจนบุรี5848000
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10สมุทรปราการ6080000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย สค.2020 แยก ทล.35 - บ้านท่าจีนสมุทรสาคร7385000
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พบ 1015 แยก ทล.4 - บ้านจะโปรงเพชรบุรี3270000
  จ้างเหมาทำงานขยายทางจราจร สายแบริ่ง - ท้ายบ้านสมุทรปราการ5390000
  ตีเส้นจราจรบนพื้นทางภายในตำบลในคลองบางปลากดสมุทรปราการ535000
  งานสีตีเส้น สายบางปะอิน - อยุธยาพระนครศรีอยุธยา1992375
  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย กจ.4088 แยก ทล.3272 - บ้านอีต่องกาญจนบุรี7990000
  งานเครื่องหมายนำทาง ทล.3414 ตอนอ้อมน้อย - ศาลายานครปฐม1939768
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 1ปราจีนบุรี23995304
  ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาผัด ม.4สมุทรปราการ7140000
  ปรับปรุงผิวทางเดิม ทล.3209 ตอนด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบุรีกาญจนบุรี9783312
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.3510 ตอนพุสวรรค์ - ยางชุมเพชรบุรี12202594
  ก่อสร้าง สายชุมพร - ระนอง ตอน 3ชุมพร55101826.74
  ทล. 4 สายประจวบคีรีขันธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)ชุมพร48537222.8
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 13สมุทรปราการ7890000
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่สมุทรสงคราม29800000
  ปรับปรุงผิวถนน และทางเท้าถนนนครเขื่อนขันธ์สมุทรปราการ5665000
  ปรับปรุงพื้นทางเดิม สาย ทล.323 ตอนทางแยกเจดีย์ - เจดีย์สามองค์ (กม.0+000)"27798250
  จ้างเหมาดำเนินการงนผิวทาง AC สายเจดีย์สามองค์ กม.16+225กาญจนบุรี16949900
  กิจกรรมพัฒนาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางจักรยานและสวนสาธารณะเพื่อส่งเริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ19400000
  ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเส้นทางจักรยานสมุทรปราการ47500000
  ก่อสร้างถนน AC สาย มส.3004 แยก ทล.105 - บ้านแม่สามแลบแม่ฮ่องสอน81900000
  ปรับปรุงผิวจราจร AC ในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 1ประจวบคีรีขันธ์8849000
  เสริมผิวถนนลาดยาง AC สายหัวสะพานเพชรบุรี920000
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านทุ่งหลวงราชบุรี1877500
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านโรงหีบราชบุรี528500
  งานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านม่วงราชบุรี1878000
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรี3825000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง /คอนกรีต สาย ทล 35 - บ.บางยางสมุทรสาคร14495000
  ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย พบ.4032 แยก ทล.3204 - บ้านทางหลวงเพชรบุรี4840000
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบแม่น้ำแม่กลอง (คุ้งพยอม)ราชบุรี748000
  ปรับปรุงถนน AC สายแจ้งวัฒนะเวศ 1-5นนทบุรี5379000
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 เลียบคลองสิบเอ็ด ฝั่งตะวันตกปทุมธานี4749000
  ซ่อมแซมถนน AC สายวัดพะเนียงแตก ต.มาบแคนครปฐม1989999
  งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.4 ตอนอ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1นครปฐม5057304
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)อยุทธยา723096
  ก่อสร้างถนนผิวจราจรพารา AC สายบ้านหนองหมูปทุมธานี13694998
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.ปากคลองหกวาปทุมธานี11499999
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - เลียบคลองสิบสอง ฝั่งตะวันออกปทุมธานี9499999
  ก่อสร้างถนนผิวจราจร สาย ทล.305 - คลองแสนแสบปทุมธานี12899999
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.แสนสุขสกัดห้าปทุมธานี9601932
  ก่อสร้างถนน สาย ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลางปทุมธานี11399999
  ทำงานปรับระดับผิวทาง ทล.3111 ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะปทุมธานี7849000
  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก สายเลียบคลองปฏิรูป2นครปฐม2148000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรี7820000
  ปรับปรุงถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า (สายลวด)สมุทรปราการ36813000
  ปรับปรุงผิวจราจร สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการ56200000
  ซ่อมแซมถนนในตำบลบางสีทอง ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ม.2-5นนทบุรี1680000
  ปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ หมู่บ้านเกล้ารัตนา ม.7นนทบุรี2379000
  งานสีตีเส้น สายบางปะหัน - โคกแดง (ตอนที่ 1)พระนครศรีอยุธยา723096
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร17689000
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร7824580
  จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกสมุทรสาคร9780000
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคกสมุทรสาคร8090000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายเลียบคลองหลวง ม.7 บ้านคลองตาขำสมุทรสาคร1400000
  ปรับปรุงถนน AC สายสาครบุรีสมุทรสาคร14412000
  บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนคลองอีจาง - หลุมดินราชบุรี11736179
  ปรับปรุงทางหลวง ทล.325 ตอน บางแพ - จอมปลวกราชบุรี13754000
  บูรณะทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยชินสีห์ - ปากท่อ - สระพังราชบุรี13705678
  ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย รบ.4013 สายเขาถ้ำพระ - หนองน้ำใสราชบุรี29365000
  ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลบริเวณถนนทรงพลราชบุรี1960000
  ก่อสร้างทางจักรยาน ทล.3510 ตอนท่ายาง - หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี21524450
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาคร11936000
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรี1750000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรี1890000
  ก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2สงขลา168000000
  ก่อสร้างถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์74490000
  ก่อสร้างลาดยางซอยสันติสุข ม.6 บ้านโคนมพัฒนาประจวบคีรีขันธ์1185000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ม.1 เชื่อม ม.7 ต.หินเหล็กไฟประจวบคีรีขันธ์1850000
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 2สมุทรสาคร11936000
  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทล.35 ตอนสะพานขามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3สมุทรสาคร4485000
  ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางพารา ทล.340 - บ้านไม้ตราพระนครศรีอยุธยา37850000
  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ม.5กาญจนบุรี1750000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายคันคลองชลประทาน บ้านทุ่งสาวน้อยกาญจนบุรี1890000
  เสริมผิวลานจอดรถ (พารา AC สายอุทยานแห่งชาติเอราวัณ)กาญจนบุรี3825000
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านห้วยเสือกาญจนบุรี7820000
  ยกระดับความปลอดภัย ทล.323 ตอนลูกแก - ท่าเรือกาญจนบุรี19398000
  บูรณะโครงข่ายทางหลวง ทล.340 ตอนลาดบัวหลวง - สาลี กม.42+000สุพรรณบุรี18499999
  ก่อสร้างถนน AC สาย เพชรเกษมถึงสะพานโรงเข้ เพชรบุรี979000
  งานปูยาง AC สายซอยอุ่นอารีย์สมุทรปราการ1029311.65
  งานปูยาง AC สายทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ387475.36
  ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4กรุงเทพฯ8749000
  ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท สก.3039 - บ้านแก่งยาว ระยะที่ 2ปราจีนบุรี19411441
  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร AC สายบ้านหลักเมตร - คันคลอง 19สุพรรณบุรี3849000
  ก่อสร้างผิวจราจร AC ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย นทพ.5849881
  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สายบ้านอินอนุสรปทุมธานี10850000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ทล.305 - บ้านคลองห้าปทุมธานี4850000
  ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC สาย ปท.4001 แยก ทล.3261 - บ้านคลองห้าปทุมธานี5179999
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านปลายคลองคุลัด - บ้านลาดตะวันนนทบุรี4390000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านมอญ - หนองเหียงล่างประจวบคีรีขันธ์1785000
  ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC สายบ้านหนองมะกอกเพชรบุรี2790000
  ซ่อมสร้างผิวจราจร AC สายบ้านหนองโพธิ์ ม.3เพชรบุรี794000
  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายชุมชนบ้านนายสวงศ์ ม.3สมุทรสาคร2540000
  ก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาย้อย ม.1สมุทรสาคร2180000
  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านบางทองหลวง ม.13"6314000