• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • แยกวังมะนาว

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาฯ  ทางหลวงหมายเลข 4ตอนควบคุม 0401ตอนห้วยชินสีห์-ปากท่อ

  ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

  มูลค่า : 5,558,729 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 12 ส.ค. 59 – 20 ต.ค. 59