• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • เสนา อยุธยา

  ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทล.3454ตอนควบคุม 0400ตอนหน้าโคก-เสนา

  ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงอยุธยา

  มูลค่า : 7,250,000 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 16 มี.ค.61 – 13 มิ.ย. 61