• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • วังลาน กาญจนบุรี

  ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายบ้านวังลาน หมู่4เชื่อมบ้านวังลานใต้ หมู่9ต.หนองหญ้า

  ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า

  มูลค่า : 4,250,000 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 6 ม.ค. 61 – 5 เม.ย. 61