• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • ราชภัฏเพชรบุรี

  ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1ความยาว 425ม.(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

  ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มูลค่า : 2,480,000 บาท

  ระยะเวลาโครงการ  7 มี.ค. 61 – 6 พ.ค. 61