• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • บ้านหนองกลางเนิน พุเกต ปากท่อ

  ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านหนองกลางเนิน-บ้านพุเกตุ ม.4ต.ห้วยยางโทน จ.ราชบุรี

  ผู้ว่าจ้าง : จังหวัดราชบุรีโดย ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ

  มูลค่า : 3,839,900 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 25 ม.ค. 61 – 25 เม.ย. 61