• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • บ้านวังหิน ปากรัตน์ ตำบลบ้านยางน้ำกลัดใต้

  ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง พบ.ถ.54-001 สายบ้านวังหิน-บ้านปากรัตน์ ม.5,7 ต.ยางน้ำกลัดใต้ จ.เพชรบุรี

  ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้

  มูลค่า : 1,580,000 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 31 ม.ค. 61 – 30 เม.ย. 61