• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • บ้านนางตะเคียน

  ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง สส.2003-บ้านนางตะเคียน ต.นางตะเคียน

  ผู้ว่าจ้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

  มูลค่า : 1,940,000 บาท

  ระยะเวลาโครงการ 29 ม.ค. 61 – 16 พ.ค. 61