• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • ทางหลวง323 ลูกแก-ท่าเรือ

  ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.323 ตอนลูกแก-ท่าเรือ ตอน 1

  ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

  มูลค่า : 19,398,000  บาท

  ระยะเวลาโครงการ 7 ต.ค. 60 – 5 มี.ค. 61