• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • ถนนสายอาเซียน ช่วงหน้ากองพิสูตรหลักฐาน

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวรองรับอาเซียน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม

  ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

  มูลค่า : 29,800,000บาท

  ระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 60 – 24 ก.ค.61