• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • ดอนเจริญ หนองสองห้อง

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 5ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว

  ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

  มูลค่า : 4,940,000  บาท

  ระยะเวลาโครงการ 1 มี.ค. 61  – 31 พ.ค.61