เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พีเอสดี คัลเลอร์เวย์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ออฟฟิศใหม่ ที่ตำบล วังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี คุณวิทย์ ศศลักษณานนท์ ประธารกรรมการบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการทำบุญครั้งนี้ และ พนักงานบริษัทมาทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน