เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พีเอสดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ได้จัดงานทำบุญ ประจำปี ที่ออฟฟิศ โพธาราม จังหวัดราชบุรี คุณกาญจ์ ศศลักษณานนท์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการทำบุญครั้งนี้ และ พนักงานบริษัทมาทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน