เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ได้จัดอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับ พนักงานที่ปฏิบัติงานก่อสร้างงานทาง เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้รถใช้ถนน