• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

  ประวิติความเป็นมา

  ในปี 2554 คุณวิทย์ ศศลักษณานนท์ (ผู้ก่อตั้งธุรกิจร้านสะดวกซื้อในชื่อ“ซีเจเอ็กซ์เพรส – CJ Express”) ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท… อ่านเพิ่มเติม

  วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยและในประเทศอาเซียนด้วยผลงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน

  พันธกิจ

  • สร้างผลงานการก่อสร้างได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • บริหารจัดการการก่อสร้างให้เสร็จทันตามเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดสร้างความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน… อ่านเพิ่มเติม

  งานก่อสร้างทาง สะพาน งานก่อสร้างโยธาทุกประเภท

  • Wooden houses
  • Brick construction
  • Metal works

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  WHAT WE OFFER

  • Green houses
  • Construction building
  • Alternative tech

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  WHAT WE OFFER

  • Wooden houses
  • Brick construction
  • Metal works

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  WHAT WE OFFER

  • Wooden houses
  • Brick construction
  • Metal works

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  WHAT WE OFFER

  • Wooden houses
  • Brick construction
  • Metal works

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  WHAT WE OFFER

  • Wooden houses
  • Brick construction
  • Metal works

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque nec erat erat. Integer blandit, nulla quis fermentum hendrerit, nisi diam viverra metus, porta semper est ipsum et sapien.

  Suspendisse eget felis eget nulla placerat luctus id quis sapien. Sed metus felis, euismod et euismod et, feugiat viverra diam.felis tortor, euismod ac tortor ut. Quisque nec erat erat.

  รางวัลคุณภาพ

  PSD Construction ได้รับรางวัลคุณภาพมากมายจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมชลประทาน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมทรัพยากรน้ำ… อ่านเพิ่มเติม

  “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพและครบวงจร”

  แคตตาล็อก

  ลูกค้าที่เชื่อใจเรา

  buildproplus

  และอีกมากมายที่เชื่อให้คุณภาพของเรา