• จ. - ศ.: 8:00 - 17:00
 • 032-347558
 • [email protected]
 • มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

  ประวิติความเป็นมา

  ในปี 2554 คุณวิทย์ ศศลักษณานนท์ (ผู้ก่อตั้งธุรกิจร้านสะดวกซื้อในชื่อ“ซีเจเอ็กซ์เพรส – CJ Express”) ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท พี เอส ดี อินทิเกรท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท… อ่านเพิ่มเติม

  วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยและในประเทศอาเซียนด้วยผลงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน

  พันธกิจ

  • สร้างผลงานการก่อสร้างได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • บริหารจัดการการก่อสร้างให้เสร็จทันตามเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนดสร้างความพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน… อ่านเพิ่มเติม

  รางวัลคุณภาพ

  PSD Construction ได้รับรางวัลคุณภาพมากมายจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมชลประทาน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมทรัพยากรน้ำ… อ่านเพิ่มเติม

  ลูกค้าที่เชื่อใจเรา

  buildproplus

  และอีกมากมายที่ไว้วางใจคุณภาพของเรา